Tělovýchovná jednota Božkov z. s.

Stručná historie Sokola v Božkově

25. srpna 1911

Zřízení jednoty Sokol Božkov.

1911–1931

Postupný nákup nářadí / bradla, kůň, žíněnky, kužele, koza, žebřík, tyče na skok, šavle, hrazda, 3 prapory, sádrové sochy Tyrše a Fugnera, oštěpy, kruhy, míče, atd.

1913

Zapůjčeno letní cvičiště v ohradě pivovaru Světovar.

1927

Udělena kinokoncese.

1928

Zahájeno podnikání v hostinci p. Žáka na Karlíně, zřízení biografu za 38 939,-Kč.

1930

Rozhodnuto koupit hostinec p. Žáka čp. 115 za 337 000,-Kč.

Provedena přístavba tělocvičny na místě kůlny.

28. června 1931

Otevření sokolovny, peněžní prostředky získány prodejem pozemků a lesa z odkazu pana Václava Kopeckého.

12. dubna 1941

Zastavena činnost Sokola Božkov a zajištěno spolkové jmění, v říjnu pak uzavřeny hostinské místnosti (byly znovu otevřeny v roce 1942).

Listopad 1943

Sokolovna převzata Kuratoriem pro výchovu mládeže, výnos kina byl odváděn německým úřadům.

9. května 1945

MNV převzal sokolovnu do užívání.

12.prosince 1945

Oznámeno obnovení činnosti jednoty podle dekretu prezidenta republiky.

Vrácení majetku, škody za dobu okupace byly vyčísleny na 260 000,-Kč.

Sjednocovací akce naší jednotě neprospěla, sokolský biograf byl v důsledku zestátňovací akce zapojen do ústavu pro film, což bylo na újmu jednoty, byl odhlasován starý výbor, jednatelem byl jmenován Miroslav Štekl.

1946

Oslava 35 let trvání Sokola Božkov.

 

no a zde původní kronika končí… 

 

1948

Vznik sjednocené tělovýchovy, do Sokola jsou tak násilně vtlačeny všechny sportovní svazy, budova přechází do majetku OV ČSTV.

4. července 1957

Budova přechází do majetku obv. NV pro činnost osvětové besedy, později se stává majetkem Městského kulturního střediska v Plzni.

1968

Byl obnoven Sokol, ale pouze v rámci ČSTV, jméno Sokol postupně zaniklo, vznikla nová zkratka ZRTV, díky nadšencům ZRTV v Božkově byla dále uskutečňována tělovýchovná část programu původního Sokola.

7. leden 1990  

Ustavující sjezd ČOS.

Září–říjen 1990

Ustavující schůze TJ Sokola Božkov.

Nový výbor okamžitě žádal o navrácení majetku Sokola Božkov, bohužel nová legislativa nakonec nedovolila vrácení majetku uskutečnit. Žádalo se tehdy o vrácení budovy bývalé sokolovny a přilehlé zahrady. Jen na vysvětlenou, restituoval se pouze majetek, který byl v té době v držení ČSTV.

Kino již bylo v majetku likérky, která ho dostala zadarmo od městského kulturního střediska…

1993

Restituce se nekoná a tak končí i Sokol Božkov…


Fotogalerie Historie Sokola Božkov

Fotogalerie Historie DTJ Božkov

 

 TJ Božkov z. s. je partnerem projektů:


CZ.1.14/3.1.00/23.02638 "Greenways-cyklostezka přes božkovský ostrov"


CZ.1.14/3.1.00/11.02186 „Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje cestovního ruchu“


Kontakt

TJ Božkov z. s.

Poříční 215/6, Plzeň

IČ: 45330972

tjbozkov@seznam.cz
Webmaster Mgr. Lenka Benediktová © 2016. All Rights Reserved.